لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

اعضای کمیته علمی

جناب آقای دکتر امین پور دبیر علمی همایش زیویه

سرکار خانم اسرا مردانی سرگروه بخش مرمت

جناب آقای طاهر قسیمی سرگروه باستان شناسی

جناب آقای اسماعیل اسعدی سرگروه تاریخ

جناب آقای کیوان پناهیده سرگروه بخش گردشگری

جناب آقای مهندس ناصح یوسفی سرگروه معماری