لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

اعضای کمیته اجرایی

رئیس همایش: مهندس علی اکبر ورمقانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز

دبیر اجرایی: میراث فرهنگی

دبیر علمی:  دکتر امین پور

رئیس هیئت اجرایی: صابر وفایی، مدیر پایگاه پژوهشی زیویه و کرفتو