لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

محورهای همایش

 

1.باستان شناسی :

نتایج مطالعات میان رشته ای آثار زیویه

نتایج مطالعات و پژوهش های باستان شناسی زیویه

جایگاه زیویه در مطالعات عصر آهن و باستان شناسی مانا

تجزیه و تحیلی و نقد پژوهش های باستان شناسی انجام گرفته در زیویه

سبک شناسی هنری آثار مکشوفه زیویه در مقایسه با فرهنگ ها و محوطه های اطراف

 

2.مرمت

ارایه راهکارهایی برای احیا قلعه زیویه

ارزیابی اثرات محیطی و انسانی بر محوطه ی زیویه

کاربرد فناوری هایه نوین در پایداری قلعه زیویه

چگونگی حفظ منظر زیویه در فعالیت های مرمتی و ساماندهی

فن شناسی . اسیب شناسی و ارایه رهکار هایه حفاظتی و مرمتی زیویه

اهمیت و جایگاه مشارکت هایه اجتماعی در ساماندهی محوطه ی تاریخی زیویه

 

3.گردشگری

گردشگری باستان شناسی زیویه

زیویه گردشگری و توسعه پایدار

موانع و راهکارهای توسعه ی گردشگری زیویه

 

4.تاریخی

اعتبارسنجی داده هایه تاریخی درباره زیویه

اهمیت و جایگاه زیویه در تحولات سیاسی منطقه

آثار و راه یافت هایه زیویه در حوضه فرهنگ و تفکر بشری

 

5.معماری

مواد مصالح و تکنیک هایه سازه ای و تاسیساتی زیویه

شناسی ویژگی معماری و بافت زیویه و پیوند معماری با تپه

الگوها نماد ها و تزینات معمارانه در بناها و بافت تاریخی زیویه

بررسی تاثیرپذری و تاثیرگذاری معماری قلعه زیویه بر دوره قبل و بعد از خود